CRM-toimintamallin laatiminen

CRM-toimintamallin laatiminen

CRM-toimintamalli

CRM-toimintamallilla tarkoitetaan dokumentoitua ohjeistusta CRM-järjestelmän päivittäisestä käytöstä. Se ei ole sama asia kuin ohjelmiston käsikirja, vaan toimintamallissa dokumentoidaan mm.

  • mitä prosesseja CRM:n avulla tuetaan (markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa jne.)
  • miten prosesseja kuljetetaan CRM-järjestelmässä
  • mitä tietoja CRM:ssä ylläpidetään ja miten
  • kuka tietoja ylläpitää
  • miten järjestelmä auttaa päivittäisessä asiakastyössä
  • miten järjestelmän raportointi toimii
  • mahdolliset muissa järjestelmissä ylläpidettävät, mutta CRM:ssä käytettävissä olevat tiedot

CRM-toimintamalli lisää motivaatiota järjestelmän käyttämiseen. Toimintamalli on työkalu paitsi järjestelmää käyttöönotettaessa ja käyttäjiä koulutettaessa, myös tilanteessa jossa taloon tulee uutta väkeä. Perehdyttäminen asiakastyöhön helpottuu toimintamallin avulla. Toimintamallia on ylläpidettävä, kun muutoksia tapahtuu ja CRM-hankkeen aikana toimintamallia pitää ylläpitää iteratiivisesti. Toimintamalli tarkentuu lopulliseen muotoonsa vasta kun CRM-järjestelmä on valmis.

CRM-valmentaja on ollut laatimassa lukuisia toimintamalleja. Niistä on syntynyt käsitys siitä, millainen hyvä toimintamalli on.

Scroll to top