Johdon CRM-valmennus

Johdon CRM-valmennus

Johdon CRM-valmennus

CRM-hanke menestyy vain johdon tuen varassa. Hankkeen budjetti ja mandaatti eivät pelkästään riitä. Johdon itsensä on osallistuttava CRM-hankkeeseen ja tehtävä työtä CRM:n kautta niin kuin kaikilta muiltakin edellytetään. Kun toimintamalli on oikein suunniteltu, käyttämällä CRM-järjestelmää kenenkään ei tarvitse laatia asiakkuuksiin liittyvästä toiminnastaan erillisiä raportteja, vaan järjestelmä raportoi asiat. Raportteja tarvitsevat saavat tarvitsemansa tiedot nimenomaan CRM-järjestelmästä.

CRM:n suurimmat hyödyt eivät kuitenkaan liity siihen, että yrityksen johdolla on parempi näkyvyys asiakasrajapinnassa työskentelevien ihmisten toimintaan. Järjestelmän käyttämisen tulee auttaa parantamaan kaikkein tärkeintä eli asiakaskokemusta. Asiakaskokemus on kilpailijoista differoinnissa tärkeä elementti, sillä itse tuotteiden osalta differointi on yhä vaikeampaa.

Johdon CRM-valmennus on CRM-valmentajille ollut pitkään tärkeimpiä aiheita. Osaamme ja uskallamme kertoa, miten asiat ovat ja mitä käytännössä pitää tehdä.

Johdon CRM-valmennuksen elementtejä ovat mm.:

  • asiakkuusstrategia ja CRM
  • mitä CRM-järjestelmältä voi odottaa
  • mitä johdolta ja organisaatiolta vaaditaan menestykselliseen CRM-toteutukseen
  • jatkuvasti hallitussa muutoksessa eläminen ja sen johtaminen
  • onnistumisen mittaaminen
Scroll to top