CRM-järjestelmän käyttöönotto

CRM-järjestelmän käyttöönotto

CRM-järjestelmän käyttöönotto

 

CRM-järjestelmän käyttöönotto on kriittinen hankkeen onnistumiselle. Käyttäjien motivaatiosta järjestelmän käyttämiseksi on huolehdittava. Liiketoiminnasta johdettu CRM-toimintamalli tulee kouluttaa huolellisesti ja mallin on oltava sellainen, että jokainen kokee saavansa hyötyjä järjestelmän käytöstä.

Käyttöönoton vaiheistus on myös mietittävä hyvin: CRM-toteutuksessa, jossa käytetään laajasti CRM-ohjelmiston ominaisuuksia on parempi ottaa järjestelmä käyttöön pienempinä kokonaisuuksina eikä kerralla koko toteutusta. Paitsi että käyttäjien on hankala omaksua kerralla kaikkea, myös tietoteknisesti toteutus osa-alueittain on helpompaa.

Käyttöönoton jälkeen CRM:n käyttöä tulee johtaa ja seurata määrätietoisesti. Asetettuja mittareita käyttäen tiedetään, missä asioissa on onnistuttu ja missä ei, ja voidaan tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

CRM-valmentaja voi ohjata käyttöönottoprojektianne monella tavalla. Voimme toimia asiakkaamme projektipäällikkönä ja vastata koko projektista, tai hoitaa vain sovittuja osia käyttöönottoprojektista.

Scroll to top