CRM-järjestelmän valinta

CRM-järjestelmän valinta

CRM-järjestelmän valinta

 

Tarjouspyynnön sisältö on keskeinen, jotta asiakkaan tarpeet tulevat oikealla tavalla järjestelmätoimittajan tietoon. Liiketoiminnasta johdetut vaatimusmäärittelyt ja toimintamalli ovat pohjana hyvässä tarjouspyynnössä.

CRM-järjestelmän valinta voi olla haastavaa vielä tarjousten saavuttua. Tarjousten yhteismitallistaminen vaatii asiantuntemusta ja usein myös neuvotteluja potentiaalisen toimittajan kanssa, jotta voidaan olla täysin varmoja toimituksen luvatusta sisällöstä ja kustannuksista.

CRM-valmentaja voi auttaa paljon järjestelmän valinnassa, sillä ymmärrämme liiketoimintaan liittyvät tarpeet, osaamme kuvata ne tarjouspyynnössä riittävästi teknisesti sekä avata tarjouksien sisällön asiakkaallemme.

Järjestelmän ja toimittajan valintapaketin osia ovat

  • tarjouspyyntöjen laadinta (vaatimusmäärittelyn ja toimintamallin pohjalta)
  • tarjousten yhteismitallistaminen ja arviointi
Scroll to top