Tiedämme, mistä CRM:ssä on kysymys.

CRM-järjestelmä

Bisnestä tukevan tietojärjestelmän aikaansaaminen

Kaikki haluavat tietojärjestelmän tukevan liiketoimintaa. Mikä on pielessä, kun käyttäjien palaute kuitenkin on, että järjestelmä tuntuu itsetarkoitukselliselta, aiheuttaa lisätyön tunnetta ja pahimmillaan tuntuu haittaavan työtä? Hyvä renki on huono isäntä?

Continue reading

CRM-järjestelmän arvo

CRM-järjestelmän arvo on moniulotteinen asia. Järjestelmän kustannukset ovat tavallisesti laskettavissa melko helposti hankintamallista riippumatta. Mutta millaisen lisäarvon järjestelmän tulisi tuottaa liiketoiminnalle, jossa sitä käytetään, ja miten sitä voi mitata, jotta voitaisiin arvioida investoinnin mielekkyyttä?

Continue reading

Kuinka suuri yritys tarvitsee CRM-järjestelmän?

Päädyin taas eräässä keskustelussa CRM-ohjelmiston käytöstä väitteeseen “kun olemme niin pieni yritys, emme tarvitse CRM-järjestelmää”. Tämä vaatii hieman enemmän analyysiä. Kaikissa yrityksissä on jonkinlainen asiakkuuden hallinnan järjestelmä, olkoonkin sitten niin, ettei aina kyseessä ole IT-järjestelmä. Rajaan tässä kuitenkin ajatuksen nimenomaan siihen, että tarvitaanko asiakkuuksien hoitamiseen tietojärjestelmää vai ei.

Continue reading