CRM-järjestelmän arvo

CRM-järjestelmän arvo on moniulotteinen asia. Järjestelmän kustannukset ovat tavallisesti laskettavissa melko helposti hankintamallista riippumatta. Mutta millaisen lisäarvon järjestelmän tulisi tuottaa liiketoiminnalle, jossa sitä käytetään, ja miten sitä voi mitata, jotta voitaisiin arvioida investoinnin mielekkyyttä?...

Kuinka suuri yritys tarvitsee CRM-järjestelmän?

Päädyin taas eräässä keskustelussa CRM-ohjelmiston käytöstä väitteeseen “kun olemme niin pieni yritys, emme tarvitse CRM-järjestelmää”. Tämä vaatii hieman enemmän analyysiä. Kaikissa yrityksissä on jonkinlainen asiakkuuden hallinnan järjestelmä, olkoonkin sitten niin, ettei aina kyseessä ole IT-järjestelmä. Rajaan tässä kuitenkin ajatuksen nimenomaan siihen, että tarvitaanko asiakkuuksien hoitamiseen tietojärjestelmää vai ei....

Scroll to top