Miten CRM:n käyttöönotto kannattaa ajoittaa?

Asiakkuudenhallinnan järjestelmän hankkimisen (tai tehostamisen) ajankohta mietityttää monen yrityksen johdossa. Asia on johdon agendalla tavallisesti joka tapauksessa, mutta milloin olisi syytä edetä? Pitäisikö ensin kirkastaa asiakkuusstrategia, varmistaa, että kaikki ovat sen sisäistäneet ja hoitaa käyttöönotto sitten, vai olisiko parasta ensin panna asiakasrekisteri CRM:n avulla ojennukseen ja miettiä strategioita sitten?...

CRM-järjestelmän arvo

CRM-järjestelmän arvo on moniulotteinen asia. Järjestelmän kustannukset ovat tavallisesti laskettavissa melko helposti hankintamallista riippumatta. Mutta millaisen lisäarvon järjestelmän tulisi tuottaa liiketoiminnalle, jossa sitä käytetään, ja miten sitä voi mitata, jotta voitaisiin arvioida investoinnin mielekkyyttä?...

CRM-järjestelmän perimmäinen tarkoitus ja sen toteuttaminen

Lukemattomat CRM-kirjailijat ja bloggaajat ovat määritelleet, mihin CRM-järjestelmillä pyritään. Asiakkuudenhallinnasta ja asiakkuuksien johtamisesta on siirrytty asiakaskokemuksen johtamiseen (CRM:stä seuraavia akronyymejä ovat mm. CEM, CXM, CX). Onko tämä lopullinen vastaus? CRM-järjestelmien avulla pitää pystyä antamaan erottuva asiakaskokemus ja siten tukea kilpailukykyä tai jopa -etua?...

Scroll to top