Tiedämme, mistä CRM:ssä on kysymys.

Referenssejä

CRM-referenssejä

CRM-valmentajilla on kokemusta suuresta määrästä asiakkuudenhallinnan hankkeita 90-luvun puolivälistä alkaen. CRM-taipaleemme alkoi kun olimme mukana rakentamassa ja toimittamassa AddWise Oy:n PROSPEKTI® CRM-ratkaisua. Pitkään tämä ratkaisu olikin Suomessa markkinajohtaja.

Olemme olleet hankkeissa

  • määrittelemässä ja kuvaamassa CRM:llä tuettavia liiketoimintaprosesseja
  • sovittamassa prosesseja CRM-järjestelmään
  • mukauttamassa CRM-järjestelmää
  • laatimassa toimintamalleja CRM:n käytölle
  • valmentamassa johtoa ja käyttäjiä CRM-muutoksessa ja asiakkuusajattelussa
  • projektivastaavana

CRM-valmentajien CRM-osaamista on käytetty mm. seuraavissa organisaatioissa:

Folkhälsan
ekokem   Koskisen
 Assistor Oy Ab jpminfo
    emaileri