CRM-tavoitteita

CRM-tavoitteita

CRM-tavoitteita

Mitä CRM:llä voidaan tavoitella? Hyvin toteutettu CRM-järjestelmä auttaa saavuttamaan liiketoiminnassa asetettuja tavoitteita. Sen avulla voidaan saada aikaan mm.

  • systemaattisempaa ja mitattavampaa työskentelyä asiakkuuksien hoidossa
  • parempia asiakaskokemuksia
  • enemmän liiketulosta
  • työhönsä tyytyväisiä myyjiä, markkinoijia ja asiakaspalvelijoita
  • jatkuvaa ja mitattavaa hyötyä investoinnista

Osa tavoitteista liittyy päivittäiseen työhön (kuten systemaattisuuden lisääminen), ja niiden avulla tavoitellaan jotakin suurempaa ja abstraktimpaa (kuten enemmän liiketulosta). Suuremmat tavoitteet on usein helpompi asettaa, mutta kuitenkin lopullinen onnistuminen riippuu eniten siitä, miten päivittäiselle käytölle asetetut tavoitteet saavutetaan. Oikein suunniteltuna CRM-järjestelmä auttaa toteuttamaan asiakkuusstrategiaa nimenomaan käytännön työssä.

Tavoitteiden seuranta edellyttää mittareita, joilla tavoitteiden–niin käytännönläheisten kuin suurempienkin–saavuttaminen voidaan todeta.

Scroll to top