CRM-osa-alueet

CRM-osa-alueet

CRM-osa-alueet

 

 

Eri tyyppisissä liiketoiminnoissa tarvitaan erilaisia painotuksia CRM:stä tai ainakin sitä käytetään eri tavalla. Esimerkkejä:

 • B2B-liiketoiminnassa asiakaskontaktien kirjaaminen toteutetaan tavallisesti aivan eri tavalla kuin kuluttajabisneksessä toimittaessa.
 • Painopisteenä voi olla joko myynnin automaatio tai asiakasviestinnän hoitaminen.
 • Kanta-asiakasohjelmat edellytävät CRM-järjestelmältä toisenlaisia ominaisuuksia kuin bisneksessä, jossa asiakkaat ostavat kerralla paljon, mutta harvoin.

CRM-järjestelmän osa-alueita ovat:

 • asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden perustietojen hallinta
 • asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden segmentointi
 • asiakasyhteydenpidon suunnittelu ja hallinta
 • markkinointiprosessien ohjaus
 • myyntiprosessien ohjaus
 • asiakasviestintä
 • toteutuneen myynnin seuranta
 • asiakaspalvelu
 • asiakashoitosuunnitelmien ylläpito
 • raportointi
 • analyyttinen CRM

Näistä kootaan se kokonaisuus, jota asiakkaan prosessien tukemisessa tarvitaan.

Integraatiot muihin järjestelmiin on keskeinen osa CRM-toteutusta. Useimmiten CRM-järjestelmä integroidaan yrityksen talous- tai toiminnanohjausjärjestelmiin tai järjestelmiin, joista saadaan esimerkiksi tuoreutettua asiakastietoa. Myöskin uutiskirje- ja viestintäjärjestelmät on tavallisesti CRM-järjestelmään integroitu.

Scroll to top