CRM-trendejä ja mistä aloittaa?

Nykyään kun pitäisi aloittaa mikä tahansa hanke, itse kukin todennäköisesti viettää hetken googlailemalla päästäkseen käsitykseen siitä, missä maailmalla asiassa mennään ja mitä asiantuntijat maailmalla arvioivat alan lähitulevaisuuden trendeiksi. CRM:n ei ole poikkeus: tarjolla on runsaasti listoja siitä, miten aikaansa seuraavien organisaatioiden tulisi kehittää toimintaansa voidakseen vastata asiakkaidensa odotuksiin ja pysyäkseen kilpailussa mukana, ja mitkä teknologiat tulevat kuumiksi...

CRM:ää pelkääjän paikalta

Varmasti ainakin kymmenen vuotta sitten puhuttiin ensimmäisen kerran siitä, että mobiilidatayhteydet tekevät erilaisista offline-tilassa toimivista järjestelmistä tarpeettomia. CRM:n käytössä mahdollisuus käyttää järjestelmää muualla kuin toimiston verkossa on ollut keskeistä monessa liiketoiminnassa, ja siksi mahdollisuus mobiiliin verkkoyhteyteen on ollut kiinnostava vaihtoehto. Käytännössä on kuitenkin jouduttu turvautumaan offline-ratkaisuihin, sillä järjestelmien arkkitehtuuri ei ole tehnyt niistä toimivia...

Hyödyllinen tietojärjestelmä?

Olemme viime aikoina päässeet paljon seuraamaan ihmettelyjä siitä, onko IT-hankkeista oikeasti hyötyä, tai suoria syytöksiä pieleen menneiden projektien johdosta. Erityisesti julkishallinnon hankkeet mm. terveystoimen ja koulutoimen alueella ovat saaneet ankaraa arvostelua osakseen, mutta myös yrityspuolella keskustellaan paljon siitä, miksi hyötyjen saaminen on vaikeaa. Hankkeet tuntuvat jopa itsetarkoituksellisilta. Keskustelun sävy on merkki siitä, että jotakin...

Miten CRM:n käyttöönotto kannattaa ajoittaa?

Asiakkuudenhallinnan järjestelmän hankkimisen (tai tehostamisen) ajankohta mietityttää monen yrityksen johdossa. Asia on johdon agendalla tavallisesti joka tapauksessa, mutta milloin olisi syytä edetä? Pitäisikö ensin kirkastaa asiakkuusstrategia, varmistaa, että kaikki ovat sen sisäistäneet ja hoitaa käyttöönotto sitten, vai olisiko parasta ensin panna asiakasrekisteri CRM:n avulla ojennukseen ja miettiä strategioita sitten?...

CRM-järjestelmän arvo

CRM-järjestelmän arvo on moniulotteinen asia. Järjestelmän kustannukset ovat tavallisesti laskettavissa melko helposti hankintamallista riippumatta. Mutta millaisen lisäarvon järjestelmän tulisi tuottaa liiketoiminnalle, jossa sitä käytetään, ja miten sitä voi mitata, jotta voitaisiin arvioida investoinnin mielekkyyttä?...

Kuinka suuri yritys tarvitsee CRM-järjestelmän?

Päädyin taas eräässä keskustelussa CRM-ohjelmiston käytöstä väitteeseen “kun olemme niin pieni yritys, emme tarvitse CRM-järjestelmää”. Tämä vaatii hieman enemmän analyysiä. Kaikissa yrityksissä on jonkinlainen asiakkuuden hallinnan järjestelmä, olkoonkin sitten niin, ettei aina kyseessä ole IT-järjestelmä. Rajaan tässä kuitenkin ajatuksen nimenomaan siihen, että tarvitaanko asiakkuuksien hoitamiseen tietojärjestelmää vai ei....

CRM-järjestelmän perimmäinen tarkoitus ja sen toteuttaminen

Lukemattomat CRM-kirjailijat ja bloggaajat ovat määritelleet, mihin CRM-järjestelmillä pyritään. Asiakkuudenhallinnasta ja asiakkuuksien johtamisesta on siirrytty asiakaskokemuksen johtamiseen (CRM:stä seuraavia akronyymejä ovat mm. CEM, CXM, CX). Onko tämä lopullinen vastaus? CRM-järjestelmien avulla pitää pystyä antamaan erottuva asiakaskokemus ja siten tukea kilpailukykyä tai jopa -etua?...

Scroll to top